Metaalwinkel

Draaien van metaal

De Metaalwinkel heeft een draaibank waar alle soorten metaal op bewerkt kunnen worden.

Deze machine kan heel secuur worden ingesteld, waardoor bijvoorbeeld kegelvormen vervaardigd kunnen worden, maar ook gleuven of verspringingen.

Voor de mogelijkheden kunt u bellen met onze filiaal in Utrecht 030-231 0975.

Draaien van metaal

Draaien

Draaien is een verspaningstechniek, waarbij het metaal ronddraait en daarmee de snijbeweging uitvoert. De beweging in langs- en dwarsrichting wordt uitgevoerd door de beitel. Draaien wordt uitgevoerd op een draaibank. Er zijn allerlei vormen van draaien. 

Langsdraaien

Bij het langsdraaien verplaatst de beitel zich in een rechte lijn, parallel aan de as van het product. Dit proces wordt toegepast voor het vervaardigen van cilindrische assen, die op deze manier op een bepaalde diameter worden gebracht.

Dwarsdraaien

Bij het dwarsdraaien verplaatst de beitel zich uitsluitend dwars op het product. Dit kan worden gebruikt voor eindvlakken of voor een vertrapping naar een andere diameter. Bij het voordraaien beweegt de beitel zich meestal in de richting van de as van het product, bij het nadraaien er juist vanaf, naar buiten toe.

Steken

Bij het steken beweegt het gereedschap zich dwars op of parallel aan de as van het product. In tegenstelling tot langs en of dwarsdraaien wordt er niet een laag van het product afgedraaid, maar er een groef in gemaakt. Steekbewerkingen worden doorgaans in een beweging uitgevoerd. Er zijn drie vormen van steken:

  1. Bij het instekenbeweegt het gereedschap zich richting de as van het product voor het maken van een om het product lopende groef. Deze groef kan verschillende vormen hebben, bepaald door het gebruikte gereedschap.
  2. Het afstekengaat hetzelfde in zijn werk als het insteken, maar de hoofdsnijkant van de beitel staat onder een hoek ten opzichte van de productas. Bij dit proces steekt men de beitel net zolang verder in de richting van de productas totdat het afbreekt. Zo kan een voltooid product worden gescheiden van eventueel restmateriaal.
  3. Bij het kopstekenbeweegt het gereedschap zich parallel met de as van het product en steekt een kopvlak in. Op deze manier kan in het kopvlak een cirkelvormige groef worden gedraaid. Dit proces wordt toegepast voor het maken van grote boringen.

Profieldraaien

Het profieldraaien is verwant aan steken. Bij profieldraaien heeft de hoofdsnijkant van het gereedschap de vorm van het product of van een gedeelte daarvan, zodat met een enkele steekbeweging het gewenste profiel in het product kan worden aangebracht. Het is ook mogelijk dat het profiel wordt aangebracht door een beweging te maken die gelijk is aan het langsdraaien. Dit is bijvoorbeeld om een radius aan een werkstuk te draaien.

Consudraaien

Het conusdraaien wordt gebruikt voor het produceren van conische assen. Hiervoor zijn twee methoden. Bij de eerste methode wordt de zogenaamde bovenslede in de hoek geplaatst die men wil bereiken, Bij kleinere draaimachines moet deze met de hand langs het product worden bewogen, bij grotere draaimachines is de bovenslede-as aanstuurbaar en kan de voeding worden gebruikt om een conus te kunnen draaien. Bij de tweede methode wordt het product ingeklemd tussen twee centerpunten die niet in lijn staan. Daardoor wordt het product schuin ingeklemd. Vervolgens wordt er een beitel langs geleid die parallel gaat met de assen van de afzonderlijke centerpunten.

Kopieerdraaien

Bij het kopieerdraaien kunnen vastgelegde vormen worden overgebracht op het product, vanaf een sjabloon of een conuslineaal. Hierbij wordt het origineel afgetast en wordt de vorm daarvan omgezet in bewegingen in langs- en dwarsrichting. Met behulp van de conuslineaal kunnen deze richtingen aan elkaar worden gekoppeld met een bepaalde verhouding. Op deze manier kunnen conische assen worden gemaakt tot rond de 500 mm lengte. Bij het gebruik van een sjabloon is de snelheid in de langsrichting constant, terwijl de dwarspositie de sjabloon volgt.

Schroefdraadsnijden

Het schroefdraadsnijden is een combinatie van insteken en langsdraaien. De beitel wordt in het product gestoken, maar doordat er volgens een ingestelde verhouding ook een beweging is in de lengterichting ontstaat er schroefdraad.